Vandring vid eljurspåret!

Besök på bibliotek!
Trygghet, Glädje, Utveckling, Lärande, Flexibilitet
Om förskolan och verksamheten

Stallbackens förskola är en enskild förskola som öppnades hösten 2009. Förskolan är belägen på Teleborg/ Universitetet i Växjö, och erbjuder 38 platser för barn i åldern 1-5 år i en trygg, utmanande och lärande miljö

Verksamhet


Stallbackens förskola lyder under läroplan Lpfö 18 "Verksamheten skall vara rolig, trygg och lärorik för alla barn som deltar. Förskolan skall erbjuda barnen en god pedagogisk verksamhet, där omsorg, fostran och lärande bildar en helhet."


Förskolan består av tre avdelningar som heter Tiger, Lejonet och Björnet. Förskolan ligger dessutom granne till Linnéuniversitetet, och har även nära till miljöutbud, stallet, vattentorn samt bibliotek. Vi besöker ofta de olika platserna under våra utedagar.


Alla våra pedagoger är utbildade med god erfarenhete och specialintressen inom yrket, vilket möjliggör utaningar samt upplevelser för barnen. All personal inom verksamheten lyder under sekretesslagen.
- Alla barn och föräldrar skall känna sig välkomna och trygga i förskolan

- Varje barn skall få stöd och stimulans utifrån dess utvecklingsnivå

- Barn skall ha inflytande över sina aktiviteter och över sin dag på förskolan

- Personalen skall vara kunniga, engagerade och finnas i närheten

- Personalen skall ge en trygg omsorg utifrån barnens och föräldrarnas behov

- Personalens huvuduppgift blir till att skapa goda förutsättningar för ett livslångt lärande i en stimulerande pedagogisk miljö