Välkommen till

Stallbackens förskola i VäxjöOm förskolan


Stallbackens förskola i Växjö bedrivs som en fristående förskola med tillstånd från Växjö Kommun, och ligger i nära anslutning till Linnéuniversitetet. Förskolan har bedrivits sedan 2009 och har plats för 38 barn i åldrarna 1-5 år fördelade på tre avdelningar.


Vår vision är att skapa en lärande miljö där varje barn känner sig sedda, hörda och värderade. Vi tror på att varje barn är unikt och att varje barn har förmågan att lära sig och utvecklas på sitt eget sätt.


Vi på Stallbackens erbjuder en trygg plats som främjar socialt samspel, självständighet och kreativitet, vi vill ge barnen en stark grund för framtida framgång. Vi arbetar kontinuerligt med att utveckla en kultur av tolerans, empati, och respekt för olikheter, och uppmuntrar alla att aktivt bidra till en positiv och inkluderande gemenskap på förskolan.


Ansökan om placering på Stallbackens förskola kan göras av barnets vårdnadshavare eller annan platsinnehavare via Växjö kommuns hemsida, Saits (länk ovan). Stallbackens förskola följer Växjö kommuns taxa för förskola.

Förskolans värdegrund

Våra grundvärderingar


På Stallbackens förskola tror vi på att alla barn är unika individer som förtjänar respekt, kärlek och omsorg. Vi strävar efter att skapa en trygg, säker, och lärande miljö där varje barn kan känna sig uppskattad och välkommet. Vårt arbete utgår från FN:s barnkonvention, skollagen (SFS 2010:800), samt läroplan för förskolan (Lpfö18) som innebär att vi tar ansvar för att säkerställa alla barnens rättigheter samt behov.


Stallbackens förskola bygger på följande grundvärderingar som skall genomsyra hela verksamheten:

Barnens rättighet och lika värde – Vi arbetar utifrån FN:s barnkonvention om barnens rättigheter, vi ser till att alla barn skall behandlas med lika värde och respekt

Delaktighet samt inflytande – Barnen skall känna delaktighet och inflytande i den dagliga verksamheten, där deras intressen och behov ligger i fokus

Respekt för olikheter – Vi arbetar aktivt för att motverka all form av diskriminering

Trygghet och trivsel – Vi strävar efter att skapa en trygg och trivsam miljö för alla i verksamheten

Hållbar utveckling – Vi värnar om vår miljö, och ser till att inkludera arbetet i vår verksamhet

Verksamhet

Utbildningen på Stallbackens


Förskolans arbete bygger på läroplanen för förskolan (Lpfö18) med ledorden "lek och skapande" som en del av vårat verktyg för att genomföra utbildningen.


Utbildnigen som barnen ges på förskolan omfattas av samtliga områden i läroplanen för förskolan (Lpfö18) och barnen kan förväntas erhålla kunskaper i bland annat: Språkutveckling, matematik, motorisk utveckling, natur och miljö, sociala färdigheter samt kultur och samhälle

Temaarbeten som arbetssätt


För att uppnå de nationella målen så sker undervisningen genom olika temaarbeten som sker i samtliga avdelningar och är anpassade efter barnens behov på individ likväl gruppnivå och utifrån deras intressen.


Temaarbeten följer de målriktingar som finns enligt Lpfö18 och pegagogerna ser till  att ha varierande undervisningsmetoder och aktiviteter för barnen, såsom: experiment, skapande, lekar, sånger, danser eller teater med fler.

Pedagogiska miljön


Miljön på Stallbackens är utformade efter läroplanen olika mål och aktuella teman som pågår. Barnen har tillgång till material som är utmanande för dem och är anpassade efter ålder oavsett avdelning.


Utomhusmiljön finns där en större och även en mindre utegård, här finns det lekredskaper och tillbehör som är anpassade efter barnens behov.


På förskolan serveras frukost, lunch och mellanmål. Vi har även fruktstund på förmiddagen. Förskolan har ett mottagningskök där varierad och näringsrik kost erbjuds dagligen.

Kontakta oss!


Har ni frågor eller synpunkter på verksamheten, använd gärna kontaktformuläret nedan.

 
 
 
 
 
 

Hitta till oss!


Förskolan är belägen på stadsdelen Teleborg, vid campusområdet i nära anslutning till Linnéuniversitetet.

Besöksadress